LUGI Judo Online
Regelkurs i IJF:s Tävlingsbestämmelser

Domarutskottet tillsammans med LUGI Judo inbjuder till en regelkurs under årets LUGI Judo Events.

Datum

Fredagen den 11 maj

Kurslokal

Sparbanken Skåne Arena

Stattenavägen 25, 222 28 Lund

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till Dig som vill bli domare. Även coacher, tävlingsjudoka och andra intresserade är välkomna att delta.

 

Under kursen går vi igenom IJF:s Tävlingsbestämmelser samt IJF:s & DU:s DVD-er.

 

Efter genomgången kurs ges möjlighet att döma som aspirantdomare för den som är intresserad. Kursen följer DU:s kursplan för D-domare.

Program

08.30 - Registrering, fika

09.00 - Teori

12.00 - Lunch

13.00 - Praktik

15.00 - Fika

15.30 - DVD-studier

18.00 - Slut

OBS!
Medtag judogi!
Kursavgift

200 SEK/deltagare (fika ingår)

Antal platser

20 st - Först till kvarn...!

Metodhandledare

Christer Dahlström IJF-A Honary Licens

Anders Bengtsson, Nationell (Zondomaransvarig södra Zon)

Anmälan

Ska ske skriftligen via SJF:s utbiidningslänk, finns även på judo.se

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1106573

Betalning

Klubbarna faktureras via SJF:s kansli

Frågor

Anders Bengtsson 0705-365453, domaransvarig i JudoSyd

anders.bengtsson@judo.se

Copyright LUGI Judo 2018